Schlagwort: Mono Lake

06/07/2010 / Reise
05/07/2010 / Reise